Velkommen til Tune senter

Fagforbundet Østfold telefon: 69 97 21 70

3. etg Avdeling: D - Gå opp trappen til 3 etasje, følg skilt til venstre.

Fagforbundet er LOs største forbund med ca 325 000 medlemmer. Organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Det er bruk for en fagbevegelse som setter omtanke, solidaritet, og samhold på dagsorden. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Fagforbundet kjemper for likelønn og lik status i, og mellom, kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.