Velkommen til Tune senter

Fortum Markets telefon: 21 49 69 10

2. etg Avdeling: A - Gå opp trappen, så til høyre. Der finner du ringeklokke.

Fortum er et ledende energiselskap i Norden og Østersjøregionen. Kundesenteret er bemannet mellom kl. 0730-1500 (juni, juli og august) og 0730-1530 resten av året. Det må gjøres avtale per telefon for møte med Fortums kunderådgivere.