Velkommen til Tune senter

Advokatene Anders Fredheim og Trond Selsaas

2. etg Avdeling: C

Advokatene Anders Fredheim og Trond Selsaas driver alminnelig praksis og bistår privatpersoner og forretningsklienter. Vi har årelang erfaring med rådgivning og prosedyre. Kontoret påtar seg også forsvareroppdrag og yter bistand i fri rettshjelp saker.