Velkommen til Tune senter

Aleris Ungplan

2. etg Avdeling: D - Gå opp trappen, så helt til venstre med en gang. Følg skilting.

Aleris Ungplan & BOI har tilbud som ivaretar barn, ungdom og familiers behov for ekstra omsorg og støtte i en vanskelig livssituasjon. Region Øst består i dag av familiehjem og bofellesskap i Østfold, Akershus, Oppland og Hedemark. Regionkontoret ligger i Sarpsborg, men regionen har også en avdeling i Trysil.